Modalitats

El món de les invencions es podria resumir amb la capacitat de la persona per trobar solucions davant dels problemes que els afecten. És per això que poden afectar a camps tan diversos com els del dia a dia de les persones (invencions relacionades amb la llar) o com d’altres que fan referència a la indústria (invencions relacionades amb maquinària, per exemple).

La legislació espanyola ha dividit tradicionalment les invencions en dos grans grups: patents i models d’utilitat. La llei parla del que s’ha de considerar com una cosa o altre, però en moltes ocasions és el propi professional de la propietat industrial, el qui, en base a la seva experiència, determina quina modalitat s’ha d’escollir.

Les patents es diferencien dels models d’utilitat per ésser considerades com invencions “majors”. La seva durada és de 20 anys des de la data de sol·licitud i tenen el que es diu una novetat “mundial”. És necessari demanar un Informe sobre el Estado de la Técnica a l’Oficina de Patents i l’Examen de Novetat és opcional.

Els models d’utilitat són invencions “menors”, en el sentit de que fan referència a eines, millores de configuració, etc.. La seva durada és de 10 anys des de la data de sol·licitud i no tenen cap recerca o informe. La novetat és “nacional”, això significa que si un document estranger no s’ha fet públic a Espanya, no afecta al model d’utilitat. La Doctrina es qüestiona si aquells documents no espanyols que són al Fons Documental de l’OEPM, s’han de considerar com a documents que afecten a la novetat o no. Segueix un procediment de presentació-publicació-oposicions-concessió.

“Espanya forma part de diferents convenis internacionals, per la qual cosa els sol·licitants poden presentar patents sota aquests convenis. Aquests són el PCT i la Patent Europea.”

El PCT (Patent Cooperation Treaty) es una sol·licitud de patent unificada que es gestiona des de l’oficina de l’OMPI a Ginebra. L’avantatge és que permet inicialment bloquejar més de 100 països amb una única sol·licitud.

Posteriorment, depenent del país, s’ha d’entrar en fase nacional cap els 20 mesos o els 30-31 mesos. Els terminis es compten des de la data de sol·licitud o des de la data de prioritat (la més anterior en el temps).

La Patent Europea és una patent que agrupa els països membres del Conveni de la Patent Europea. La diferència amb el PCT radica en que aquí l’Oficina Europea concedeix o denega la patent, és a dir, no és només una sol·licitud de patent unificada, sinó que la patent es concedeix dins de l’Oficina Europea.

Menció apart és la Patent Comunitària. És un projecte, no existeix encara. Moltes vegades es confon amb la Patent Europea.

A l’apartat Formularis trobareu un arxiu que podreu descarregar i que conté el model d’autorització individual. Si ho preferiu també hi trobareu l’anomenat “poder general”, que permet la seva inscripció a l’Oficina de Patents i Marques, estalviant-se així haver d’aportar una nova autorització per a casos successius.