Modificació de la Llei de Marques a l’Índia

Les principals novetats són les següents:

  • S’incrementen els imports de les taxes oficials de les noves sol·licituds, renovacions i canvis de titularitat de les marques a l’Índia.
  • Es simplifiquen els formularis reduint el seu nombre.
  • Per tal de reivindicar una data d’ús previ, el sol·licitant haurà de presentar una declaració i proves d’ús que demostrin l’ús de la marca.

Amb aquestes mesures, juntament amb l’ús de l’e-mail, l’Oficina de Marques de l’Índia espera solucionar els problemes d’un lent i anacrònic funcionament d’aquest institució.