Modificació de la Llei de marques a Turquia

Aspectes més rellevants:

  • El venciment de les renovacions serà el dia natural i no a final del mes.
  • Període de gràcia de dos anys des del venciment de la de renovació de la marca per renovar-la fora de termini.
  • Acceptació de les cartes de consentiment
  • En els procediments d'oposició, possibilitat de demanar prova d'ús de les marques registrades per més de cinc anys.
  • En els procediments de caducitat de marca per manca d'ús, a partir del 2024 s'han de substanciar davant la mateixa Oficina de marques.