Canvis al PACE (Programa Accelerat) de l’Oficina Europea

L’Oficina Europea ha decidit modificar el programa PACE. A partir d’ara solament es permetrà a la fase de recerca i d’examen.

En el suposat que es sol·liciti una pròrroga per contestar un escrit, per exemple, el PACE s’anul·larà sense poder ser sol·licitat novament.

En els casos en que un mateix sol·licitant presenti de manera massiva les seves sol·licituds amb el programa PACE, l’Oficina Europea podrà sol·licitar-li que esculli unes sol·licituds, per oferir també oportunitats a altres sol·licitants.