Oposicions a Mèxic

El pròxim 30 d’agost entrarà en vigor a Mèxic el sistema d’oposicions contra les sol·licituds de marca mexicanes. El sistema serà similar a la Espanya, ja que s’obrirà un període d’oposició un cop la sol·licitud  sigui publicada al Butlletí de marques Mexicà. D’aquesta forma, s’evitarà l’ interposició de llargs i costosos litigis de nul·litat contra les noves sol·licituds de marques a Mèxic.