Creacions de forma

Els dissenys a Espanya han evolucionat i s’ha passat de tenir els Models i Dibuixos Industrials de l’antic Estatuto de la Propiedad Industrial a Dissenys Industrials de la Nova Llei, que agrupa ambdues categories. Són renovables per 5 anys des de la data de sol·licitud fins a un màxim de 25 anys i es poden agrupar fins a 50 variants.

Els dissenys comunitaris segueixen el mateix esquema que els espanyols, i també són renovables cada 5 anys des de la data de sol·licitud fins a un màxim de 25 anys i no hi ha límit en les variants.

“Els dissenys reivindiquen una forma concreta i original. És a dir, allò que visualment veu la persona.”

En algunes ocasions, pot ser interessant els Models Industrials Internacionals, que depenent dels països, s’ha d’estudiar el conveni a aplicar (Londres o Ginebra).

A l’apartat Formularis trobareu un arxiu que podreu descarregar i que conté el model d’autorització individual. Si ho preferiu també hi trobareu l’anomenat “poder general”, que permet la seva inscripció a l’Oficina de Patents i Marques, estalviant-se així haver d’aportar una nova autorització per a casos successius.